02
دسامبر

قدرت، نماد رنگ سال ۲۰۲۳

پنتون امسال هم برای ۲۳امین سال رنگ سال را انتخاب کرد و این انتخاب امسال این رنگ از دل طبیعت و یک تناژ پر جنب و جوش از خانواده رنگ های قرمز انتخاب شده است.

رنگی نزدیک به تناژ “زرشکی ظریف و سرخابی” با تعادل گرمی و سردی، Viva Magnetta که پنتون از آن به عنوان “رنگی غیر معمول، برای زمان های خاص” یاد میکند.

رنگ سال ۲۰۳۰ “رنگی غیر معمول، برای زمان های خاص”

این ۲۳امین سال است که رنگ سال انتخاب میشود و پنتون هر ساله با چالش های متفاوتی مانند بیماری کووید مواجه شده است و رنگ هایی را مناسب با اتفاقات خاص زمان و در جهت ایجاد امید انتخاب کرده است.

“ما این رنگ را انتخاب کردیم چون فکر میکردیم رنگی خاص برای اتفاقات و زمان های خاص است و رنگی است که میتواند یک چشم انداز جدید به ما ارائه دهد.”

پنتون نوشته: “این رنگی است که نماد جنب و جوش و قدرت است، که سیگنال جدیدی از جسارت را نشان می دهد واین چیزی است که همه ما برای آینده ای خوش بینانه تر به آن نیاز داریم.”

پنتون به طبیعت به عنوان یکی از الهام‌بخش‌های اصلی انتخاب رنگ امسال اشاره می‌کند و رنگی است که از نوعی از حشرات الهام گرفته شده است، که از اوایل قرن دوم قبل از میلاد برای آغشته کردن رنگ های قرمز غنی بر روی پارچه و کاغذ استفاده می شد.با افزایش نفوذ فناوری در دنیای معاصر ما یادآوری از دنیای اولیه با تناژی مانند Viva Magenta فرصتی برای احترام و ارتباط مجدد با تاریخ است، در حالی که آینده ای روشن تر را تصور می کنید.

Viva Magneta، رنگی که از نوعی از حشرات الهام گرفته شده است

ایزمن می گوید: “ما امیدواریم که نمادگرایی در این رنگ دنیایی پویا ایجاد کند که جنب و جوش را تشویق می کند.”

در حالی که این رنگ پیوندهای عمیقی با گذشته و حال دارد، پنتون می‌خواهد روشن کند که این رنگ به طور غیرقابل انکاری برای زمان حال مناسب است، تناژی که همه مردم را تشویق می‌کند تا در لحظه زندگی جسورانه داشته باشند. نام رنگ به خودی خود بیانگر رنگی است که باید با آن انرژی مثبت را تقویت کرد، رنگی شاداب که خوش بینی و شادی را تقویت می کند.

امکان ندارد به اتاقی که در آن از این رنگ استفاده شده قدم بگذارید و توجه تان به این رنگ جلب نشود.این رنگ جسورانه و فراگیر است، و هر کسی و تمام افرادی را که روحیه شاد و جسوری دارند را به سمت خوذ دعوت میکند.

تناژی که تشویق می‌کند تا در لحظه زندگی جسورانه داشت