طراحی رستوران

طراحی فضای رستوران اولین چیزی است که مشتری با آن ارتباط برقرار می‌کند و می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر مشتری داشته باشد. گاه ممکن است فردی بدون آن‌که دنبال رستوران خاصی باشد هنگام عبور از مقابل ان تحت تاثیر طراحی آن قرار بگیرد و بر آن شود تا در این محل غذا میل کند. رستوران‌هایی که طراحی رستوران و نور پردازی و فضای مناسبی داشته باشند محیط گرم و صمیمی و شاد را برای مشتری تداعی می کنند و یک طرح جذاب و تقلید نشده مشتری را بر خلاف ذهنیتی که در مورد رستوران‌های یکنواخت و خسته کننده داشته می‌بیند و جذب محیط رستوران می‌شود.

طراحی رستوران
طراحی رستوران در تبریز
به طراحی نیاز دارید؟ پیام دهید