طراحی اداری

به مهارت بیشتر و دید تخصصی تری احتیاج دارد چرا که دکوراسیون مسکونی بیشتر مطابق سلیقه افراد، ایده آل‌های راحتی و کاربری منزل برای افراد طراحی می‌شود اما در طراحی داخلی اداری شما ضمن حفظ فرم رسمی‌و اداری سازمان، ملزم به رعایت برخی نکات مطابق با هنجار‌های اداری، ارگونومی‌مربوطه مطابق با کاربری محل هستید تا علاوه بر راحتی کارکنان، در چشم مشتریان و ارباب رجوعان جذابیت و گیرایی داشته باشد و منافع و اهداف سازمان نیز در نظر گرفته شود.این فضاها شامل شرکتهای خصوصی و دولتی ،مطب‌ها،کارخانجات‌و… میشود.

به طراحی نیاز دارید؟ پیام دهید