طراحی فضای‌باز

محوطه‌سازی در معماری طیف گسترده‌ای را می‌تواند دربرگیرد و برای یک باغچه کوچک تا یک زمین بزرگ با کاربری‌های مختلف، می‌توان طراحی محوطه انجام داد. معماران برای طراحی هر فضا با توجه به کاربری و محدودیت‌هایی که وجود دارد، باید به نکات زیادی توجه کنند به طور مثال یکی از نکات مهم در طراحی فضای سبز جانمایی درست و مناسب برای گیاهان و درختان است. در تخصیص مناسب فضاها برای گیاهان و درختان باید به ویژگی‌های اقلیمی و رفتاری گیاهان برای رشد آن‌ها در آینده توجه کرد.

به طراحی نیاز دارید؟ پیام دهید