نمای ساختمان
27
دسامبر

نمای ساختمان، زبان بنای شما

نمای ساختمان مهم است زیرا فرصتی برای تأکید بر طراحی درون فضا است معماران زیادی در طراحی نمای ساختمانها به طرحهای استاندارد و مطابق ضوابط که گاهی فاقد شخصیت ویژه ای هستند بسنده می کنند و این تأثیر مخربی بر زیبایی و احساس مکان در جوامع شهری خواهد داشت.ساختمان های یک شکل و بی هویت از ظاهر بیرونی خود میتوانند احساس تهی بودن را به مخاطبان انتقال دهند و با گذر زمان منظر شهری را ویران سازند.
نمای ساختمان علاوه بر زیبایی ساختمان و منظر شهری نقش مهمی در بهره وری انرژی و همچنین پیوند دادن طراحی بیرونی با طراحی داخلی فضا دارد. با نوآوری های جدید در متریال ها ، ایده ها و سبک های طراحی نوین ، نمای ساختمانی می تواند فرصت های زیادی را ایجاد کند.

نمای ساختمان،  زبان بنای شما
نمای ساختمان، زبان بنای شما

همانطور که ما به طور مداوم از ساختمانهایی که در آنها زندگی و کار می کنیم تقاضای بیشتری داریم چه از نظر زیبایی و چه عملکرد و نوع و میزان کارآیی انرژی درباره نمای ساختمان نیز این مطالبه بایستی بخش مهمی از کار طراحی معمار و در نیاز کارفرما به عنوان موضوعی دارای اولویت باشد.

عملکرد نما برای ساختمان مانند عملکرد لباس برای بدن انسان است ، همانطور که ما متناسب با فصول لباس می پوشیم در طراحی نمای ساختمان ها نیز بسته به اقلیم و شرایط آب و هوایی و عوامل خارجی ، بایستی از طریق متریال ها ، سیستم ها ، تکنیک ها نمایی سازگار ایجاد نماییم.

افزودن ارزش و هویت

طراحی نمای ساختمان نشان دهنده شخصیت طراحی و کاربران است. وجود نمای ساختمان که منحصر به فرد و به طراحی ان به خوبی فکر شده باشد ، می تواند ارزشمندی و هویت ویژه ای برای ساختمان و منظر شهری به ارمغان آورد.

طراحی نمای ساختمان نشان دهنده شخصیت طراحی و کاربران
طراحی نمای ساختمان نشان دهنده شخصیت طراحی و کاربران

تهویه طبیعی و عایق صوتی

همانطور که نمای ساختمان مانند مانعی بین درون و بیرون عمل میکند در عین حال نوعی اتصال دهنده با محیط است. مطابقت با تهویه و استفاده از متریال مناسب می تواند خروجی دلخواه با نمایی فعال ایجاد کند به طوری که برای تغییرات هوا باشد و عایق صوتی خوبی برای محور جلویی و بیرونی ساختمان محسوب شود.

امروزه نمای ساختمان ها میتوانند با جذب انرژی خورشیدی یا باد با تامین انرژی های لازم علاوه بر ایجاد عملکرد و زیبایی ، از نظر انرژی نیز کارامدی و بهر وری بالایی داشته باشد.

نمای ساختمان مانند مانعی بین درون و بیرون
نمای ساختمان مانند مانعی بین درون و بیرون

نکته مهم دیگر در طراحی نما این است که بدانید طراحی نمای ساختمانی زمانی موفقیت آمیز است که علاوه بر ویژگی های بالا به راحتی با کاربر تعامل برقرار کند نه تنها روند زندگی را بهبود بخشد ، بلکه باعث افزایش سطح بهره وری کاربران شود.