طراحی معماری در تبریز
02
ژانویه

طراحی معماری در تبریز

فرآیند طراحی معماری دستور عملی است که در ابتدای هر پروژه به منظور پیوند بین مراحل و کاستن از پیچیدگی ها و به سرانجام رساندن پروژه از آن استفاده می شود. این فرایند برای هر پروژه به صورت خاصی تعریف می شود. زیرا نوع پروژه معماری و طراحی معماری بسته به شرایط هر پروژه متغیر می باشد.دنیای معماری و طراحی بسیار گسترده بوده و شاخه های فراوانی را در برمیگیرد. ترکیب رنگ و نور سایه و بازی با احجام میتواند یک فرایند کلی به منظور طراحی معماری را شکل دهد. یک پروژه به طور خاص در تبریز از بررسی سایت، طراحی سازه، طراحی پوسته و حجم، طراحی داخلی، طراحی جزئیات و دکوراسیون داخلی شکل میگیرد.

تغییرات الگوی خانه در تبریز، برخالف بسیاری از شهرهای ایران، حرکت و روندی مشخص و قابل بررسی و تحلیل دارد. دلیل این امر مصادف شدن ورود افکار و اندیشه های معماری غرب با اهمیت یافتن شهرنشینی و ساختوسازهای زیاد دراین دوره است. با توجه به موقعیت مهم شهر تبریز و رفت وآمد بازرگانان و اشخاص مهم حکومتی از کشورهای دیگر، مفاهیم و رویکردهای فرهنگی نیز با سرعت بیشتری در این شهر نفوذ یافت. بنا بر این فرایند تغییرات افکار و به تبع آن الگوهای رایج معماری را در شهر تبریز میتوان بهخوبی در دورۀ قاجار و پهلوی پیگیری کرد.

مراحل فرآیند طراحی معماری

  • در فراِیند طراحی معماری در ابتدا شناخت سایت پروژه و بررسی خاک و اقلیم صورت میگیرد و با نوع پروژه مطابقت داده می شود. آیا این خواسته ی کارفرما در داخل بستر طرح قابل اجراست؟ سایت پروژه ما را با چه چالش هایی رو به رو میکند؟ بخش اول هر طراحی معماری مطالعات و شناخت بستر آن است. طراح خوب و با تجربه از ابتدا پایه و اساس کار را به نحوی چیدمان میکند تا در حین طراحی به کمترین مشکل برخورد کند.
  • دومین مرحله طراحی معماری ایده پردازی و کانسپت می باشد. پس از مطالعات پیرامون طرح به ایده پردازی های کلی و اتود های اولیه و انتخاب کانسپت پرداخته می شود.
  • سومین مرحله از فرآیند طراحی معماری تهیه نقشه های اولیه و فاز ۱ پروژه است. پس از تسویب بخش اولیه و حجم های اتود شده باید به صورت دقیق تر و با رسم پلان های اندازه گذاری شده به بررسی طرح موجود بپردازیم. در این مرحله قطعا به نتایجی قطعی تر و دقیق تر در رابطه با طراحی پروژه خواهیم رسید.
  • مرحله آخر نیز پس از تصویب طرح های فاز ۱ انجام می شود. که به دیتیل های اجرای میپردازد و به آن اصطلاحا نقشه های فاز ۲ گفته می شود. در این مرحله پلان هایی با مقیاس دقیق تر و مقاطع فراوان کشیده می شود تا تمامی دستورات اجرایی در آن رعایت شود.

جانمایی بنا نسبت به موقعیت زمین

با توجه به قرارگیری شهر تبریز در عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و میزان تابش آفتاب و عوامل اقلیمی حاکم و استفادۀ بهینه از آن، (سمت شمال )جبهه های که رو به جنوب است برترین جهت برای تأمین آسایش در یک بنا شناخته شده است. این ویژگ سبب شد تا فضاهای اصلی و مهم خانه در این سمت قرار بگیرد که باارزشترین تزیینات نیز در آن دیده میشود

طراحی معماری

طراحی معماری در و تهیه نقشه های اجرایی یکی از پیچیده ترین شاخه های هنری است که ملموس ترین و ضروری ترین نیاز انسان را مورد هدف قرار داده است.

بنابراین طراحی معماری به عنوان کوچکترین بخش از طراحی کلیتی به نام شهر، محصول کار هنرمندان متعدد و متخصصان و سازندگان بسیار است. طراحی معماری در دوران پسامدرن به دیدگاه و پارادایم نوینی تکیه کرد که از آن به عنوان معماری زمینه گرا یاد می‌شود. در این نگاه، هر اثر معماری جزئی از یک کلیت به نام شهر و هویت شهر است که لازم است با آن تشابه خانواده‌گی داشته باشد. این مسأله صرفاً به معنای کپی عین به عین نیست هرچند ممکن است در برخی موارد تنها و بهترین راه حل در طراحی معماری باشد. این معضل یکی از اساسی ترین مشکلات طراحی معماری در تبریز است.

طراحی ساختمان مسکونی

طراحی نقشه ساختمان مسکونی که توسط گروه طراحی آیتک سرخابی انجام میشود. از پیچیده ترین و سخت ترین خدمات در رشته معماری می باشد. طراحی نقشه ساختمان مسکونی برای هر شخصی بسته به  وضعیت اجتماعی اقتصادی و فیزیکی خانوار متفاوت است. انتخاب طراحی نقشه ساختمان مسکونی می تواند  روی وضعیت روانی و رفاهی خانواده شما تبعات مثبت یا منفی  داشته باشد. پس در این امر نهایت دقت را داشته باشید.

جهت کارایی بیشتر فعالیت­های ساختمانی باید تمامی فضاهای یک ساختمان شناسایی و گروه بندی شوند و سپس با پیش­بینی ارتباط مناسب میان آن­ها، بتوانند همچون یک مجموعه واحد عمل کنند. طراحی مسکن نیز از این امر مستثنی نیست وپیش از طراحی پلان مسکونی لازم است دسته ­بندی فضاها و یا به عبارتی عرصه­ بندی در آن تعیین گردد.

طراحی معماری فضاهای عمومی

طراحی معماری در برای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، طبیعتاً از طراحی ساختمان مسکونی و فضاهای خصوصی فراتر خواهد رفت. در شکل زندگی کنونی، ما زندگی را در شهر تجربه میکنیم و در خانه هایمان به استراحت می‌پردازیم بنابراین طراحی معماری برای فضاهای عمومی نه تنها کم اهمیت نیست؛ چه بسا که این بخش از طراحی معماری امروزه مهمتر و تأثیر گذارتر از طراحی مسکن باشد.

به عنوان مثال طراحی معماری رستوران به عنوان یک فضای عمومی شهری موضوعی بسیار پیچیده است. که همواره با توجه به رفتار و تعامل کاربران در محیط متنوع و پر از جزییات دارای آیتم‌های مهمی چون بهداشت، آسایش حرارتی، چشم انداز، نور و صدا و مهمتر از همه کیفیت غذا می باشد. از این رو طراحی معماری برای فضاهای عمومی علاوه بر خواست و پسند کارفرما و معمار، لازم است متغییر های کاربردی مثل دسترسی معلولین و سیستم های برودتی و حرارتی همچنین متغییر های ذهنی در طراحی معماری از جمله حس پاکی، آرامش، حس مال خود دانستن و … را باید رعایت کرد.

طراحی نما

نمای ساختمانها و جداره خارجی بدنه خیابانها؛ فرهنگ، تاریخ، هویت و میراث آن شهر محسوب میشود. بنابراین یکی از ملزومات داشتن شهری با سیمای مطلوب، دقت در طراحی و اجرای نما و هماهنگی نماهای شهری در قالب طراحی معماری به عنوان طرح جامع، است تا بتواند موجب ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به شهر شود. آنچه در شرایط کنونی شاهد هستیم ملغمه ای در طراحی معماری ست که نمود ظاهری آن در نمای جداره های شهری مان بروز کرده است.

سبکهای التقاطی یا نگاه سطحی به سبکهای ریشه دار در طراحی معماری محیطی آشفته و پر از تنش بصری ایجاد کرده است. به طوری که طراحی نما در تبریز با طراحی نما در شیراز برای یک طراح تفاوت چندانی ندارد. و هویت بصری و اقلیمی منطقه ای تقریباً به هیچ انگاشته می‌شود. به عنوان مثال غالبا طراحی نمای رومی، نمای کامپوزیت، نمای آجری و سنتی و حتی طراحی نمای مدرن بدون کوچکترین توجه به مفاهیم اصلی طراحی، تنها با تغییر مصالح انجام می‌شوند.

الگوسازی در بافتهای فرسوده، و نیز مصوبات مکرر به عنوان ضوابط طراحی نما و برگزاری مسابقات طراحی معماری در تبریز همه افزایش نقش بخش خصوصی در احیای الگوی زمینه گرایی در طراحی معماری را در نظر داشته است. اما این بی سامانی طراحی همچنان باقی است. هدف غایی درگروه طراحی آیتک سرخابی ، تبیین ایده های طراحی نمای ساختمان با توجه به معماری ایرانی اسلامی برای هویت  بخشیدن به معماری معاصر و نماهای شهری در تبریز است.

نقش سازه در طراحی معماری

در تعریفی کلی از معماری؛ معماری تجسمی از اندیشه ها، باورهای فردی و ارزشهای اجتماعی را، با شکلی وابسته به فن‌آوری ساخت و با اتکا بر زمان و مکان را، برای زندگی آدمی ، نظام فضایی می‌بخشد.

 لذا طراحی معماری به صورت صرفاً زیباشناسانه و تنها با تکیه بر دانش معماری بسیار ابتدایی و موقتی خواهد بود. بدیهی ست که برای هر نوع طراحی معماری مکملهایی از سایر علوم از جمله مهندسی سازه، مهندسی تاسیسات و علم نقشه برداری و امثال آن کاملاً ضروری ست.

گروه طراحی آیتک سرخابی، با بهره‌گیری از دانش متخصصین با تجربه و توانمند در طراحی و محاسبه سازه انواع ساختمانها اعم از سازه فولادی (سازه فلزی) با سقف عرشه فولادی (دال عرشه فولادی) و سازه فولادی با سقف تیرچه بلوک و یا سقف کامپوزیت، همچنین سازه بتنی اعم از سازه های قاب خمشی ساده و مرکب و سقفهای کوبیاکس، امکان طراحی معماری به صورت کاملا منسجم را ایجاد کرده است.

طرح معماری ارزان

مطالعات هزینه معمولاً در اولین مرحله طراحی ساختمان، هنگامی که مهندس معمار گزینه های مختلف طرح را در نظر می گیرد؛ به طور تقریبی انجام میشود. بنابراین آشنایی با چگونگی تاثیر انتخابها در مراحل طراحی بر هزینه های ساختمان اهمیت بسیار دارد. در طراحی معماری عوامل موثر بر هزینه های ساختمان شامل: شکل و اندازه پلان، ارتفاع و تعداد طبقات، نسبت سطوح مختلف و طراحی عناصر ساختمانی با توجه به تأثیر آنها بر هزینه های سازه و تاسیسات بسیار مطرح است. انتخاب شکل ساختمان، به عنوان یک تصمیم کلیدی در مراحل اولیه طراحی تاثیر قابل توجهی بر هزینه ها دارد، لذا تاثیرات شکل از جنبه های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی هر آیتم هزینه بر حداقل بایستی به اندازه ارزش مادی اش ارزش زیبایی و کارایی داشته باشد. پس لازم است از مصالح متوسط استفاده بسیار بالایی برد و با هنرمندی و شیوه بکارگیری خلاقیت استفاده از مصالح، تجهیزات و اکسسوری های داخلی را به کمال رساند. و این مهم بایستی در ابتدای پروسه طراحی معماری مد نظر قرارگیرد.