21
آگوست

برای خرید اثاثیه خانه های کوچک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

اصول چیدمان فضاهای کوچک
مبلمان مناسب فضای کوچک

مبلمان با ابعاد کوچک و با پایه بلند تا زیر آن دیده شود برای خانه های کوچک ماسبترین گزینه است

رنگ روشن در فضای کوچک

استفاده از رنگ های روشن و بدون طرح و پترن برای یکدست نشان دادن فضا مناسب است

سازماندهی فضا

استفاده از کل فضا و پارتیشن های مناسب برای تقسیم بندی فضا

مبلمان ظریف در خانه کوچک

میزناهارخوری ظریف با صندلی هایی که حداکثر مقدار ممکن زیر میز بروند برای کم جا بودن مناسب است

معجزه آینه در فضای کوچک

استفاده از جادوی آینه ها برای انعکاس نور و بزرگتر نشان دادن منزل

مبلمان ال مناسب فضای کوچک

استفاده از مبلمان ال شکل برای اینکه افراد زیادی جا میگیرند