معماری فرآیندی و طراحی پارامتریک
19
دسامبر

معماری فرآیندی و طراحی پارامتریک

در الگوی قدیمی، ابزار های طراحی شامل مداد و کاغذ بود. در روش های معمولی، طراح از این ابزارها برای چارچوب بخشیدن به تفکرات خود استفاده می کرد. هر...

ادامه مطلب