طراحی معماري ساختمانهاي بلند مرتبه
21
دسامبر

سیستم های سازه ای ، اهمیت در بلند مرتبه سازی

در صنعت ساختمان ، ماهیت ساختاری دلیل انتقال بار از کف به فونداسیون را سیستم تحمل بار ساختاری می نامند. سیستم های ساختاری و درک انواع سیستم های ساختاری بسیار...

ادامه مطلب