سوییت ۴نفره ریزورت لاس‌وگاس همراه با استخر و دریای اختصاصی
فضای نشیمن سوییت ۴نفره ریزورت لاس‌وگاس با کف شیشه ای
فضای نشیمن سوییت دو نفره ریزورت لاس‌وگاس با کف شیشه ای
نشیمن و اتاق خواب زیر‌آب ریزورت لاس‌وگاس