ویلای روستیک فنلاند
ویلای توپوگرافیک طراحی شده به سبک روستیک به صورت پله ای در فنلاند با ویو رو به دریا
ویلای روستیک فنلاند
نمای اصلی و قسمت ورودی ویلای توپوگرافیک طراحی شده به سبک روستیک در فنلاند
نمای جنوبی ویلای توپوگرافیک طراحی شده به سبک روستیک به صورت پله ای در فنلاند با ویو رو به دریا
بالکن ویلای توپوگرافیک طراحی شده به سبک روستیک در فنلاند با ویو رو به دریا
پارکینگ قایق های اختصاصی ویلای توپوگرافیک طراحی شده به سبک روستیک در فنلاند با ویو رو به دریا